klátový úl

Zdravím členy a příznivce Klubu Stratég!
 Je skvělé, že Vám to nedalo, a podíval(la)  jste se ze sklenice medu až sem. Informační systémy nám pomáhají zvýšit efektivitu našeho podnikání. Ne vždycky však ICT procesy  podporují naše business procesy, tedy ne vždycky IT dělá to co potřebujeme.  Obvykle buď uživatelé neumí systémy využívat dostatečně, nebo systém není optimálně nastaven. Ze strany dodavatelů informačních systémů při vší snaze udělají jen to, co jim někdo řekne. A i když nakrásně se najde někdo osvícený, a počítačový program/systém je nastaven dobře a nikde nedrhne, naskýtají se otázky: Nemůže být nastaven ještě lépe? Kolik času uplynulo od doby, kdy někdo kontroloval?  Dělají počítačové programy pro podporu našeho podnikání maximum?

Mé včelaření a optimalizace podnikových procesů? 
Vytvářím cloudové řešení pro "řízení výroby" ve včelařském provozu. Díky měření procesů (stav včelstva, délka obsluhy), controlingu (vyhodnocování efektivity zásahů a druhu využití včelstva), a systému pro podporu rozhodování, jsem dramatickým způsobem snížil pracnost obsluhy. Včelaření je můj zdroj relaxace a inspirace.

Moje firma se zabývá právě tím, jak získat z využití informačních technologií v podniku maximum.
V případě spolupráce, pohovoříme o tom, kde máte podezření na neefektivitu a my začneme prozkoumávat. Ovšem tak, abychom nenarušili chod vašeho podnikání, nevyplašili zaměstnance. V několika schůzkách podle Vaší potřeby, budeme diskutovat o zjištěných skutečnostech a ptát se. Ano, budeme se ptát nezatíženi provozní slepotou, budeme používat metody koučingu. Zjištěné skutečnosti porovnáme s našimi zkušenostmi a informacemi, jak se to dělá jinde. Výsledek naší práce bude zmapování bodů, kde by se daly lépe využít podnikové informační systémy, návrhy alternativních řešení, jejich výhod a nevýhod, a příprava podkladů pro Vaše rozhodování. Nenabízíme tedy nové řešení od stolu, či SW, který chceme prodat.


V případě zájmu můžeme vaši situaci probrat na Stratég Klubu, či si sjednat schůzku přímo ve vašem podniku.

                                                                                                                                        
                                                                                                                            Ing. Jan Jára, Ph.D.