Někdy si uživatelé s IT hůře rozumí. Proto se pokusíme popsat následující kapitolu "dvojjazyčně."

Workflow

Pokud nemáte workflow sestavíme ho tak, aby podpořil vaše business procesy.
Pokud již workflow máte implementované, můžeme vám pomoci identifikovat ve vašem bussinesu procesy, které ještě nejsou pokryté informatickými procesy, nebo je lze optimalizovat. 

Tok práce

Pokud váš postup při předávání si práce mezi jednotlivými pracovišti probíhá pomocí papíru, e-mailu či Excelu pomůžeme vám sestavit tok práce s využitím informačních technologií. A to tak, aby se pro vás předávání práce zjednodušilo, zrychlilo, dalo opakovaně využívat, atd. Pokud již využíváte nějaký program, zkusíme najít jak ho lépe využít, jaké činnosti ve vašem toku práce ještě program nezahrnuje. Cílem není všechno zadat do počítače - cílem je najít způsob jak si usnadnit práci.