Někdy si uživatelé s IT hůře rozumí. Proto se pokusíme popsat následující kapitolu "dvojjazyčně." V druhém odstavci se tedy záměrně vyhýbáme použití klíčových slov a i za cenu jistých nepřesností se pokusíme vysvětlit danou problematiku i laikovi.

Integrace podnikových systémů

Pomůžeme Vám vyhledávat místa v business, která stojí za to integrovat pomocí ICT. Připravíme podklady pro Vaše rozhodování, jestli se budování interface vyplatí. Pokud máte již více nespolupracujících systémů, a údaje například o zákazníkovi a zakázce vepisujete do každého z nich, stálo by za to zauvažovat o podnikové integrační sběrnici. Sběrnice si z jednotlivých podnikových informačních systémů sbírá data. Ty zase jim zpětně poskytuje. Takže zvýšíte znovuvyužitelnost dat  (reusability) a navíc získáte podklady pro manažerský informační systém. Získáte tím data i pro controling. Jsme si vědomi toho, že kdo neměří, nemůže zodpovědně rozhodovat.

Propojení jednotlivých programů tak, aby spolupracovaly a nemuselo se nic přeťukávat

Nepřicházíme k Vám s tím, že už ve dveřích víme, že je všechno špatně a s naším systémem se to napraví. Naopak posloucháme, ptáme se, hledáme co zlepšit a jak na to. Víme, že informační systémy podniku jste mnohdy léta budovali, zaměstnanci jsou na ně naučení. Bylo by bolestivé je měnit.
    Hledáme tedy řešení, jak propojit stávající systémy, a třeba něco přidat, či zakoupit další modul, který by třeba řešil to, co se dřív řešilo "ručně".
    Někdy je opravdu používaný systém zastaralý, nevhodný, a je brzdou. Pomůžeme Vám teda definovat, co byste od nového systému očekávali, a připravit vám podklady pro rozšíření, nebo výběrové řízení.