Někdy si uživatelé s IT hůře rozumí. Proto se pokusíme popsat následující kapitolu "dvojjazyčně." V druhém odstavci se tedy záměrně vyhýbáme použití klíčových slov a i za cenu jistých nepřesností se pokusíme vysvětlit danou problematiku i laikovi.

Analýza podnikových procesů

Konzultací se shakeholders, klíčovými uživateli a sledování procesů přímo na pracovištích hledáme jak ICT procesy podporují business procesy. Výsledkem tohoto šetření je pak souhrn opatření, kterými je možné podpořit business procesy tak, aby byly štíhlejší a efektivnější. K tomu nám dopomáhej ICT.

Hledání málo produktivních postupů v podnikání

Konzultací s lidmi na různých úrovních podniku získáváme přehled, jak podnik komplexně funguje, a jaké jsou o tom představy. Sestoupíme až na úroveň pracovníka a sledujeme jeho postupy, postupy kolegů, postupy oddělení a postupy celého podniku. Hledáme, jestli by v něčem nemohly pomoci podnikové systémy, a nebo alespoň neškodily. Někdy se potvrdí i Murphyho počítačový zákon: "Počítače usnadňují práci, která by bez nich neexistovala." V podniku časem vznikne "provozní slepota" a vstup někoho z venčí, který se divně ptá, pomůže objevit možnost zlepšení. Obvykle nacházíme chyby, že oddělení si mezi sebou málo povídají a takříkajíc hrabou si na vlastním písečku. Protože tak jim to předepisují třeba klíčové ukazatele, ze kterých se pak počítají prémie. Podnik ale nepotřebuje čtyři překrásné bábovičky a zaměstnance, kteří si vzájemně berou písek a lopatičky.